Kotizacije Štampa

 

Kotizacija je obavezna za sve učesnike savetovanja i iznosi:

  • Puna kotizacija: 100 €
  • Kotizacija za autore: 75 €
  • Studentska kotizacija: 50 €


*Cene su izražene bez PDV-a.

 

Pravo na umanjenu kotizaciju imaju i učesnici savetovanja koji nisu autori radova ukoliko se iz iste firme prijavi više od 5 ljudi (prvih 5 plaća pun iznos kotizacije, ostali umanjen).

 

Važno!

Krajnji rok za uplatu kotizacije za autore je 8. avgust 2016. godine.

 

Uplata kotizacije do naznačenog datuma obavezan je preduslov za uključivanje referata u program savetovanja, zbornik apstrakata i zbornik radova.

 

Radovi koji nisu uključeni u program savetovanja ne mogu biti prezentovani na savetovanju.