Organizacioni odbor Štampa

Organizacioni odbor za realizaciju savetovanja CIRED Srbija 2018:
  • Zoran Simendić, predsednik CIRED Srbija

  • Goran Radovanović, EPS Distribucija Beograd

  • Dragoslav Jovanović, član CIRED Srbija

  • Slobodan Kujović, član CIRED Srbija

  • Saša Stefanović, EPS Distribucija, ogranak ED Kraljevo

  • Marija Erdeljan, Tehnički sekretar CIRED Srbija