Prvo obaveštenje i poziv za pisanje referata Štampa

Prvo obaveštenje i poziv za pisanje referata

Pozivamo sve stručnjake iz oblasti elektrodistributivnih mreža da napišu referate iz ponuđenih oblasti.

 

Krajnji rok za prijavu referata i dostavu apstrakta je  do 28. septembar 2020. godine.

 

Apstrakti i referati se dostavljaju isključivo putem web aplikacije:

 

 

radovi.cired.rs

 

 

Apstrakt treba dostaviti na srpskom i engleskom jeziku u sledećem formatu:
- Navesti naslov referata i abstrakt do 300 reči, bez komercijalnih (reklamnih) elemenata, uz navedene ključne reči
- Apstrakt ne sme da sadrži specijalne znakove, formule, tabele i slike ili fotografije

 

 

Autori referata (kontakt osobe) će biti obavešteni o prihvatanju referata najkasnije do 13. novembra 2020. godine kada će dobiti i uputstvo za pisanje rada.

 

Konačna verzija referata se dostavlja obavezno na srpskom jeziku, a može i na engleskom jeziku. Rok za dostavljanje kompletnog teksta referata produžen je do 14.decembra 2020. godine.

 

 

 

Važno!

Krajnji rok za uplatu kotizacije za autore je 12. mart 2021. godine. Uplata kotizacije do naznačenog datuma obavezan je preduslov za uključivanje referata u program savetovanja, zbornik apstrakata i zbornik radova. Radovi koji nisu uključeni u program savetovanja ne mogu biti prezentovani na savetovanju.

 

Za sve dodatne informacije obratite se CIRED Srbija:

Sekretaru nacionalnog komiteta
CIRED Srbija:

Marija Erdeljan, EPS TC Novi Sad

21000 Novi Sad

Bul.Oslobođenja 100

Tel: +381-(0)21-4821-062

Mob: +381-(0)66-8044-094

e-mail: cired.serbia@eps.rs

web site: www.cired.rs

Tehničkom organizatoru Savetovanja:

BBN Congress Management

11000 Beograd

Deligradska 9/VI,

tel: +381(0)11 3629402, 3629405

fax: +381(0)11 2682318

e-mail: bbn@bbn.co.rs

web site: www.bbn.co.rs

 

Pokrovitelj:
CIRED Međunarodna konferencija za elektrodistribuciju